wingi kan wis ngerti maksute geguritan yaiku. lan sak durunge wes ono contoh2 geguritan sing mashur lan terkenal. nah ben […]

ngene loh sing dimaksud GEGURITAN yaiku karya sastra jowo utawa tegese puisi basa Jawa. ngoten niku penjelasan ing brainly struktur […]